Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjímky z Mendelových zákonů

27. 1. 2008

   Mendelovy zákony mají mnohé vyjímky. Nebudu zde jmenovat všechny, ani je všechny neznám. Uvedu pouze ty, se kterými se chovatel může běžně setkat.

§        Dědičnost vázaná na pohlaví

S tímto se v praxi setkáváme velmi často. Jednoduše řečeno, vyskytuje se to u mutací, které se nacházejí na pohlavních chromozomech. Můžeme říci, že tyto mutace se dědí pouze po samci, pokud je mutační jen samice, na barvu odchovu to nemá vliv. Na pohlaví vázané jsou zpravidla mutace lutino, opalín, skořice, pallid, plavá, pastel a jejich kombinace - například albino nebo lacewing. Často se poznají podle červeného oka. Ukážeme si to na jednotlivých příkladech, které mohou nastat:

1,0 lutino x 0,1 přírodní =  samci přírodní/lutino, samice lutino

1,0 přírodní x 0,1 lutino = samci přírodní/lutino, samice přírodní

1,0 přírodní/lutino x 0,1 lutino = 50% samců/lutino, 50 % samců lutino, samice lutino, samice přírodní

1,0 přírodní/lutino x 0,1 přírodní = 50% samců/lutino, 50% samců přírodních, samice lutino, samice přírodní

1,0 lutino x 0,1 lutino = 100% lutino obojího pohlaví

 

§        Crossing – over

Crossing over je jev, který zasahuje do Mendelových zákonů a značně může zkomplikovat naše teoetické výpočty. Nemůžeme přesně předvídat, kdy k němu dojde a tak můžeme být překvapeni tím, co se z vajíček vyklube. Jde o překřížení a následné prohození částí chromozomů v chromozomovém páru. Pokusím se tento jev zjednodušeně vysvětlit.

   Každý gen má na chromozomu své místo – tzv. lokus. Například gen pro barvu hlavy má svůj lokus nahoře na chromozomu, naopak gen pro barvu těla má místo dole na chromozomu. Velice laicky to chápu takto : např. u andulek – přírodní andulka je zelená se žlutou hlavou. Modrá andulka má tělo modré a hlavu bílou. Jestliže se ale v jednom organismu sejdou geny pro modré i zelené zbarvení, mohou se části chromozomů překřížit, prohodit a vznikne pak andulka s modrým tělem, ale se žlutou hlavou. Ta žlutá hlava je právě výsledek prohození části chromozomu. Pěkně je to vidět i na následujícím obrázku:

 

 

Obrazek

Ke crossing - overu dochází tím spíše, čím dále od sebe jednotlivé geny na chromozomu leží. Logicky to vyplývá i z obrázku. Nemohou se překřížit geny, které leží těsně vedle sebe.

Crossing – over úzce souvisí také s vazbou genů. Vazba genů znamená – opět velmi zjednodušeně – že geny na jednom chromozomu jsou na sebe vázané, v extrémním případě fungují jako jeden gen – v takovém případě nemůže dojít ke crossing overu a neplatí Třetí Mendelův zákon o volné kombinovatelnosti vloh.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář