Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andulka vlnkovaná

29. 12. 2006

Andulka vlnkovaná

(Melopsittacus undulatus)

Anglicky : Budgerigar, Budgie

Německy : Wellensittich

Výskyt:

Celá Austrálie

Rozlišení pohlaví:

Rozeznat pohlaví andulek je poměrně snadné u starších ptáků i u mláďat - podle barvy ozobí. Žádné jiné znaky, jako rozdíly ve zbarvení peří či stavbě těla, nejsou u andulek patrné.

Dospělý samec v dobré kondici, připravený hnízdit, má ozobí sytě modré, viz foto. Pouze mutace recesivní straka a mutace vázané na pohlaví (t.j. lutino, albino, opalín) mívají ozobí zbarvené jinak - zde platí totéž, co u mladých samečků.

Obrazek

Mladý samec může mít ozobí zbarveno různě - od hnědavé přes masové zbarvení až po modré. Vždy je však rozhodující zbarvení okolo nosních dírek - vždy je modré, fialové nebo masově zbarvené, jako u samečka na obrázku:

Obrazek

Dospělá samice v dobré kondici, připravená hnízdit, má ozobí sytě hnědé, viz foto :

Obrazek

Tato samička je také dospělá, ale zřejmě není tak připravená zahnízdit jako samice předchozí, proto je ozobí zbarveno světleji hnědě:

Obrazek

A konečně tato samička právě vyvedla mladé, barva

ozobí se proto změnila na světle modrou, s bílými okraji nosních dírek. U samic právě barva ozobí signalizuje jejich připravenost ke hnízdění, kolísá od sytě hnědé u samiček s touhou hnízdit po světle modrou u samiček, které již hnízdily. Podívejte se sami:

Obrazek

Mladá samice může mít stejně jako mladý sameček ozobí zbarveno různě, rozhoduje však zbarvení v okolí nosních dírek - to je vždy bílé! Viz foto:

Obrazek

Mláďata jsou vybarvena jako dospělí ptáci, liší se jen v detailech. Jejich peří je matnější, nemá tak jasné barvy jako peří dospělých, oční duhovka je černá (dospělí ptáci ji mají bílou), vlnkování sahá přes čelo až k ozobí, zobák je zpravidla oranžový, u zvlášť mladých jedinců má dokonce černou špičku. Pohlaví můžeme u mláďat rozlišit podle barvy ozobí - při troše cviku - již v budce nebo krátce po jejím opuštění.

Hlasitost:

Andulky nepatří mezi zvlášť hlasité ptáky. Celý den spolu udržují kontakt pomocí typického švitoření. Pokud je něco vyruší nebo se leknou, toto švitoření se na krátkou dobu stane hlasitější. Rozhodně to ale není nic hrozného.

Náročnost:

Andulky jsou jedni z nejméně náročných ptáků vůbec, ideální pro naprosté začátečníky. Zahnízdí prakticky kdykoliv a kdekoliv, dokonce i při krmení pouhým suchým prosem. Jako všichni ptáci ale mají své potřeby a požadavky a ty nesmíme zanedbávat!

Něco jiného je to u andulek výstavních. Ty musejí splňovat velmi přísná krtitéria, aby byly na výstavách úspěšné, a odchovat ptáka, který se těmto kritériím alespoň přibližuje, rozhodně není jednoduché. Více o chovu výstavních andulek se dozvíte zde: www.andulky.cz

Snášenlivost:

Mezi sebou jsou andulky mimořádně snášenlivé. Dokonce se může stát, že samostatně chovaný pár ani nezahnízdí, protože není v kontaktu se svými soukmenovci. Naopak při chovu v hejnu se páry vzájemně stimulují, snášejí více oplozených vajec a odchovávají více mláďat.

V hejnu může být více lichých samců, kteří nejenže neškodí, ale například pomáhají krmit mláďata. Naopak v hejnu nesmí být ani jedna samice navíc, protože by v touze po hnízdění prolézala ostatním párům do budek a ničila by vejce či mladé.

K ostatním druhům ptáků se andulky chovají velice zle, proto je zásadně s jinými ptáky nechováme! Lezou jim do budek a ničí jim vejce či mláďata. Dokonce ani v období, kdy ptáci nehnízdí, bychom andulky neměli chovat s jinými druhy. Jednou se mi stalo, že andulky bez zjevné příčiny napadly křepelku a usmrtili ji. Jindy alespoň chytí ptáka letícího kolem za křídlo či za nožku a poraní ho. Proto tento smíšený chov nedoporučuji! Více o nebezpečnosti andulek se dozvíte zde: /clanky/zajimavosti-ze-spolecneho-chovu/nebezpecne-andulky

Klimatické podmínky:

Andulky jsou poměrně otužilé. Bez problémů je můžeme chovat v celoroční voliéře bez přitápění, samozřejmě za předpokladu, že ptáci mají příležitost schovat se do nějakého krytého přístřešku, kam na ně nefouká, neprší ani nesněží.

Znám dokonce chovatele, kteří andulky nechávají po celý rok ve voliéře, pouze obalené fólií. A jejich ptáci se díky tomu stali velmi otužilí, silní a zdraví.

Na zimu ve voléře vyměníme bidla za silnější, aby si andulky na nich sedící mohly pod sebe schovat nožky a přikrýt je peřím. Jinak by jim mohly při silnějších mrazech omrznout.

Chovatelské zařízení:

Jako všichni ptáci i andulky se budou nejlépe cítit v celoročné kombinované voliéře, skládající se z krytého přístřešku a venkovní části.

Voliéru bychom neměli přeplňovat, protože pokud je tam ptáků příliš, všude se hromadí trus, těžko se udržuje hygiena a snadno zde může propuknout nějaká nemoc a rychle se šířit. Měli bychom dodržovat pravidlo, že na jeden metr krychlový prostoru počítáme s jedním chovným párem. Např. pokud máme voliéru o velikosti 3 x 1 x 2 m (tedy o objemu 6 m3), dáme do ní 6 párů andulek.

Andulky nejsou na prostor příliš náročné a lze je chovat a odchovávat i v klecích. Minimální velikost klece pro jeden pár by měla být 70 x 40 x 40cm (délka x šířka x výška).

Pletivo a materiál na voliéru:

Andulky nejsou žádní ničitelé a proto na jejich chov postačí obyčejné "králíkářské" pletivo a dřevěná kostra voliéry. Opět bychom ale měli myslet na trvanlivost voliér a jejich odolnost proti počasí a volit raději materiál pevnější a odolnější.

Krmení:

Základní krmná směs pro andulky se skládá z různých druhů prosa, lesknice a ovsa (raději neloupaného). Jako pochoutku ptákům dáváme klásky senegalského prosa, které andulky milují.

Ovoce a zelenina se u andulek netěší příliš velké oblibě, většina jich ale přijímá jablko, červenou řepu, mrkev a bobuloviny, z nich zejména hloh a jeřabiny jsou oblíbené.

Zelené krmivo je velmi důležité. Nabízíme ho každý den a v dostatečném množství. Například ptačinec žabinec, listy pampelišky, nezralé klásky travin, obilí a kukuřice a květy a plody nejrůznějších rostlin - milují zejména semena pampelišek.

Vaječná míchanice a klíčené zrní nesmí chybět zejména při odchovu mladých, ale občas ho podáváme i po zbytek roku jako důležitý zdroj živin a mnohých vitaminů.

Doplňkem krmné dávky jsou zejména větve nejedovatých stromů a keřů - s listy, květy i pupeny, dále je samozřejmostí zdroj minerálů (sépiová kost, grit, písek na trávení, vaječné skořápky). Můžeme nabídnout i moučné červy, některé andulky je rády přijímají nebo se to snadno naučí.

Více o krmení se dozvíte zde: /clanky/krmeni

Hnízdění:

Andulky jsou schopné hnízdit v kteroukoliv roční dobu, ihned po předložení hnízních budek. Někdy zahnízdí dokonce tak rychle, že se ani nestihnou spářit a výsledkem jsou neoplozená vejce. Abychom tomuto předešli, doporučuje se po vyvěšení budek zakrýt na 1 - 2 týdny vletové otvory.

   Do chovu zařazujeme pouze ptáky zcela vyspělé, nejméně 10 měsíců staré, přepeřené a zdravé. Při koupi nových chovných ptáků si vybíráme pouze ptáky pěkné, silné a robustní postavy. Bohužel, někteří chovatelé na to nedbají a nechávají hnízdit všechny ptáky bez rozdílu. Výsledkem jsou pak andulky, které nejsou o mnoho větší než kanár!

   Hnízdní budky vyvěšujeme ve venkovní voliéře v dubnu, kdy se již počasí ustálilo a nehrozí žádné velké poklesy teplot. Na budku andulky nejsou náročné, postačí jim budky o rozměrech asi 15 x 15 cm, s výškou 25 cm a vletovým otvorem 5 cm. Mohou být stojaté i ležaté. Stojaté budky jsou přirozenější, mláďata z nich nemohou předčasně vyskočit, ale mají jednu nevýhodu : samička, která seskočí na dno budky, může svou vahou poškodit vejce či mláďata. Musím říct, že se mi to nikdy nestalo.

   Po zavěšení budek začnou andulky tokat. Samci neustále poletují, komicky se naparují, nafukují a neustále své vyvolené něco "povídají". Snaží se jí krmit a posléze i pářit. Samičky zase neustále prolézají předložené budky, lezou dovnitř a zase ven. Toto rušné období trvá asi 1 - 2 týdny, než se andulky spárují a rozhodnou se pro nějakou budku.

   Samičky snášejí každý druhý den jedno vejce, celkem asi 4 - 12. Již od prvního sneseného vejce začínají snůšku zahřívat. Andulky jsou velmi plodné. Jedna moje samička pravidelně snášela 10 - 14 vajíček a všechna byla oplozená! Pokud máme takovou samičku, měli bychom vejce rozdělit mezi více párů, z jednoho prostého důvodu: jednak by rodiče nezvládali krmit tolik mladých a jednak se mláďata líhnou postupně obden, v pořadí, v jakém samička snášela vejce. Několik nejstarších mláďat by zbylá dosud nevylíhlá vejce natolik znečistila trusem, že by se z nich mláďata vůbec nevyklubala a pokud náhodou ano, rodiče je pravděpodobně nebudou krmit. Přednostně budou krmit již vzrostlá, starší mláďata, která se hlasitě dožadují nakrmení.

   Samečci se zahřívání vajec neúčastní, tráví však většinu dne v budce se samicí nebo sedí na bidélku před budkou a hlasitě vyzpěvují. Také samičku vzorně krmí, aby nemusela snůšku opouštět. Samice z budky vylézá jen jednou či dvakrát denně, aby se vyprázdnila a napila.

   Mláďata se líhnou asi po 18 - 21 dnech inkubace, obden, v pořadí, v ajkém samička snášela vejce. Mohou proto mezi nimi být značné velikostní rozdíly.

   Ve stáří 5 - 7 dnů mladé kroužkujeme kroužky o průměru 4 - 4,5 mm. Kroužky o průměru 4 mm bývají někdy andulkám malé, zarůstají jim do nohy a andulky tak mohou o nohu i přijít. Proto doporučuji kroužky větší.

   Po 4 - 5 týdnech od vylíhnutí mláďata opouštějí budku, v pořadí, v jakém se líhla. Nicméně ne vždy to platí. Některá mláďata jsou tak nedočkavá, že předběhnou i dva nebo tři starší sourozence a vyletí z budky dříve než oni.

   Po vylétnutí z budky jsou mladé andulky klidné a zvědavě pozorují svět okolo sebe.Dají se bez odporu vzít do ruky. Na rozdíl od jiných ptáků jsou andulky po vylétnutí velmi obratné, skvěle manévrují a ihned se ve voliéře orientují.

   Samec je po opuštění budky ještě pár dní dokrmuje, ne však déle než 1 - 2 týdny. Mláďata jsou brzy samostatná. Už druhý den po vylétnutí z budky společně s rodiči začínají ochutnávat zrní nebo vaječnou míchanici.

   Mláďata po samostatnění můžeme ponechat s rodiči, pokud to velikost voliéry dovoluje. Rodiče je nikdy nenapadají. Mláďata však velice brzy, ve stáří 3 - 4 měsíců, začínají dělat pokusy o hnízdění. To jim samozřejmě nemůžeme dovolit a proto je lepší přemístit je někam, kde nejsou hnízdní budky.

   Andulky nenecháváme hnízdit častěji než 2 - 3 krát ročně, protože je to velmi vyčerpává!

Denní činnost:

Andulky jsou ptáci velmi aktivní, s malými přestávkami po celý den. Neustále poletují, oždibují větvičky, probírají sobě nebo ostatním peří a stále švitoří. Koupání většinou není moc oblíbené, raději prolézají mokrou travou či předloženým zeleným krmivem.

Mutace:

Andulkám se v počtu mutací nemůže rovnat žádný jiný ptačí druh. Mutace můžeme rozdělit do dvou skupin  - mutace barevné a mutace měnící tvar opeření.

Mutace, které mění strukturu opeření, nejsou příliš rozšířené. Patří mezi ně ptáci chocholatí (s kruhovou chocholkou, polokruhovou nebo neúplnou chocholkou) a ptáci s různě nakadeřeným peřím. Dále existují tzv."chryzantémy", andulky, které mají peří zvlášť dlouhé a splývá jim až na zem. Není jisté, zda jde o mutaci nebo pouze o modifikaci, protože se tyto ptáky, zřejmě z technických důvodů, nikdy nepodařilo rozmnožit.

Barevné mutace můžeme dále rozdělit na mutace, které mění základní barvu těla (sem patří andulky modré, žluté, bílé, lutino, albino, plavé, straky dominantní i recesivní, s fialovým faktorem, s šedým faktorem či s jedním nebo dvěma faktory tmavnutí - t.j ptáci tmavě zelení, olivoví, kobaltoví a mauve), na mutace týkající se kresby na křídlech (např. andulky opalínové, perlové, skořicové, lacewings, šedokřídlé, bělokřídlé, žlutokřídlé a další) a na mutace týkající se barvy hlavy (sem patří andulky modré žlutohlavé a v poslední době vzácně se objevující andulky černolící).

   Tyto mutace se mohou libovolně kombinovat  a vytvářejí tak neuvěřitelné množství atraktivních sekundárních mutací.

Více se o mutacích můžete dovědět zde: www.birds-online.de

Věk:

Andulky se průměrně dožívají zhruba 6 - 12 let. U samiček po pátém roce života klesá počet oplozených vajec i počet odchovaných mláďat. Samci jsou plodní po celý život.

Výstavní andulky se dožívají ještě méně. Díky přehanému šlechtění a časté příbuzenské plemenitbě se délka jejich života snížila zhruba na 5 - 8 let.

Cena:

Cena andulek se pohybuje mezi 40 a 100Kč, bez ohledu na mutaci (samozřejmě pokud nejde o nějakou raritu, jako jsou například již zmíněné andulky černolící - ty se ale v ČR zatím nevyskytují). Záleží na kvalitě nabízených ptáků a také na kolik si je jejich majtel cení.

U výstavních andulek je to něco jiného. Zde se jejich cena odvíjí od toho, nakolik se přibližují vysněné ideální andulce. Začíná na 200 - 500Kč u podřadných jedinců a může se vyšplhat na několik desítek tisíc u ptáků ze známé a úspěšné chovné linie.

Zdravotní problémy:

U andulek se velmi často vyskytuje nemoc zvaná vápenka - jde o nemoc způsobenou roztoči, kteří si pod kůží ptáků "vrtají" chodbičky. U ptáků se to projevuje zejména na ozobí a na zobáku, které není hladké jako dřív, ale jeho povch je zbrázděný již zmíněnými "chodbičkami" a je hrubý. Této nemoci se snadno zbavíme pouhým potíráním zasažených míst stolním olejem. Roztoči tak nemohou dýchat a udusí se.

   Samičky také často trpí zadržením vajec - bývá to způsobeno příliš častým hnízděním, nedostatkem vápníku nebo nízkou teplotou. Při nízkých teplotách se samičce stáhne břišní svalstvo a není schopná vejce snést. Pro samičku je to stav velmi vážný, který nezřídka končí smrtí, proto se snažíme vyhnout všem zmíněným příčinám a necháváme andulky hnízdit jen při optimálních podmínkách.

   Nezřídka se vyskytuje v chovech andulek kokcidióza a napadení střevními parazity.

   U mláďat se často vyskytují také "rozjeté" nožky. Nožky jsou vytočené do stran a nejsou schopné normálně fungovat

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Andulka-prosim odepiste

(denisa, 18. 3. 2008 9:52)

prosimvas kdyz ma moje andulak zbarveni u nosnich direk takove fialovo ruzove tak co to jo ??? Ja doufam ze je to samec a take podle vasich rad to tak vypada!!! Rikame mu Pepiku tak bych byla rada kdyby to byl samec!!

Andulka

(denisa, 18. 3. 2008 9:47)

prisim vas, muzu se jen zeptat jak mam naucit andulku mluvit a naucit aby chodila na prst! A nauci se sama litat?? prosim odepiste!! bud tady nebo na e-mail: denisaantosova@seznam.cz

Andulka

(Denisa, 17. 3. 2008 8:14)

Dneska nebo mozna zitra budu mit andulku(samecka) a bude to poprve co budu mit ptacka a tak jsem si vyhledala neco o andulakach a najela jsem na tuto stranku. Moc se mi libi a nektere veci jsem si opsala abych byla o neco zase zkusenejsi! Proto bych vam jen chtela podekovat a zeptat se jestli je i kalendar pro ptactvo jako je napriklad pro psi nebo kocky. Kdybyste prosim meli kalendar pro ptactvo tak mi ho prosim zaslete na email: denisaantosova@seznam.cz

Moc vam dekuji a urcite ted tuto stranku budu navstevovat casteji!

Snůška bez oplodnění

(Jindra, 26. 2. 2008 21:59)

Máme asi půl roku starou andulku. Koupili jsme jí jako samečka, ale ozobí se zabarvilo do hněda, tak nám došlo ,že to bude samička. Najednou jsme u ní začali vnímat změny, začala mít dost velkou stolici(velikost buráku) a snesla i vajíčko. Je to normální? Může někdo poradit?

Nemoc nebo stáří?

(Reni, 16. 1. 2008 19:14)

Kamarád má asi 9letého anduláka,v poslední době (14dní) se chová divně - nechce sedět na bidélku (přepadává),sedí jen na dně klece,snaží se létat ale už mu to nejde. Včera jsem ho viděla a přijde mi to jako by byl ochrnutý :o( K veterináři s ním nechce - ani se mu nedivím,máme zde veterináře který se za každou CENU snaží vyléčit i zvíře v posledním stadiu nemoci(vlastní dvě zkušenosti).Nevíte někdo - je to nemoc nebo stářím? Dík R

Pro Martinu

(Mirka, 22. 9. 2007 11:47)

Co by to mohlo být, to netuším, navštivte veterináře!

zuzce

(eliska11, 24. 7. 2007 13:49)

až si andulkuochocis tak zkus ji učit ruzne tryky jako třeba aby na zavolani ti přiletla na ruku

rada zuzce

(eliska11, 24. 7. 2007 13:47)

nejlepe ochočis andulku tak že ji nechaš par dni vklidu a pak dasdo klece ruku skusiš jestli andulka bude chtit kdyžne tak to vubec nevadi zkoušejto každy den a ona si zvikne pak ji zkuš vypustit z klece ato opakuj každyden musiš na andulku pořad mluvitpak ji zkuš dat na rameno ana hlavu moje andulka mi dicky zobala vlasy a ucho ale tet mi ulitla ale mam doma jeste jednu neochocenou anduku a delam to stejnimstylem ja ko ti tu pravě řikam ahoj a promin za ty pravopisny chyby

cizopasníci

(Martina, 21. 7. 2007 23:48)

Chci se zeptat. Nedávno jsem našla u své andulky malé hnědé broučky. Lezly mu po hlavičce když jsem ho drbala. Co by to mohlo být?

Pro Katku

(Mirka, 20. 7. 2007 14:12)

Takhle malé mládě má být ještě u rodičů!!!! Nejdříve je vhodné kupovat je aspoň týden po vylétnutí z budky, aby měly čas naučit se správně přijímat potravu. Rozhodně mu nabídni klasy senegalského prosa, na ty se většinou mláďata "chytí". A kdyby ne, nezbude ti nic jiného než mládě přikrmovat! Dnes se dají koupit speciální směsi an umělé dokrmování, popř. ti postačí obyčejná vaječná směs naředěná horkou vodou na kaši o teplotě cca 39 stupňů. Takhle budeš mládě přikrmovat aspoň dvakrát denně, dokud se nenaučí samo žrát. Můžeš k tomu použít malou injekční stříkačku (pochopitelně bez jehly) nebo malou lžičku. A malá rada na závěr - příště si prosím vše nastuduj dopředu, než si pořídíš nějakého živého tvorečka.

Pro Lenku

(Mirka, 20. 7. 2007 14:07)

Samička se možná cítí odstrčená. Tři je dost špatný počet - dva ptáci sio spolu vždy hrají a třetí se cítí odstrčený. Moje jediná rada je: Buď jednoho ye samečků prodej nebo naopak ještě jednu samičku přikup, ať máš dva páry. Důležitá je samořejmě i správně velká klec - pro dva páry minimálně 80 cm, nebo ještě lépe 100cm dlouhá. V malé kleci se ptáci budou vždy hádat a prát.

mládě andulky

(katka, 20. 7. 2007 11:53)

nedávno jsem si koupila mládě andulky. Bylo teprve dva dny vylítlé z budky. Chci se zeptat jak ho mám správně ochočit. Neumí ještě jíst z krmítka, lítat, prostě nic. Když jsem ho vytáhla z klece, tak sebou praštil o zeď a málem se přizabil. Jak mám k němu správně přistupovat? Je to opravdu ještě miminko.

samice

(Lenka, 20. 7. 2007 10:28)

Mám dotaz. Mám dva samečky a jednu samičku. Ať je to jakákoliv andulka, tak samice je pořád napadá a klove. Samečci se pořád oždibují a švitoří, ale ona je v koutku a nezapojí se. A když k nim přijde, tak jen klove a pere se. Proč to dělá?

moc dlouhé

(frenk, 7. 5. 2007 16:22)

moc hezké ale nechce se mi to číst! neni tam něcop kratšího?

heskyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

(ajgl, 28. 4. 2007 15:30)

hustyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

ahoj mirko

(zuzka, 14. 4. 2007 13:19)

ahoj mirko tak už sme tu andulku vyfotili a pošlu ti tu fotku ale je to docela z dálky tak nevím jestli to poznáš.prosím napiš mi tvůj e-mail a já ti to pošlu když tak ji vyfotíme znovu. ZUZKA

K hnízdění

(Mirka, 20. 3. 2007 18:28)

Samičky andulek jsou často v páru dominantní a v době hnízdění se skutečně mohou stát agresivní vůči jiným ptákům. Ale myslím si, že jakmile snese vajíčka, tak ji to rychle přejde a je zbytečné si s tím lámat hlavu. Přeji chovu zdar:-)

Zase já

(Roman, 19. 3. 2007 20:15)

Nevím,jestli se andulky spářily nebo ne,ale samička,která se samečkem dělala všechno tak,jak popisujete v kapitole Hnízdění,začala najednou být na samečka i ostatní ptáky v chovu zlá a všechny od sebe odhání,včetně svého partnera.Nevíte co by to mohlo znamenat?S pozdravem Roman

přezimování

(Roman, 19. 3. 2007 20:01)

Moc děkuji za odpověd,andulky jsem přes zimu měl skutečně v domě,ale v místnoti,kde se teplota pohybuje něco kolem 15 stupnů,nicméně samozřejmě dám na vaši radu.Roman

k přezimování

(Mirka, 18. 3. 2007 18:36)

Andulky mohou bez problémů být celoročně ve venkovní voliéře. Teploty okolo -3 stupňů, jakou jsou teď, jim nepůsobí nejmenší potíže.Záleží ovšem na tom, kde jste je přezimoval - jestliže v bytě, kde je teplota kolem 20 stupňů, raději s přemístěním ven ještě počkejte. Přinejmenším by po přemístění do chladna andulky začaly pelichat a tím by se oddálilo, ne-li úplně znemožnilo, pro letošní rok hnízdění.